جمله های آدمهای معروف درباره سفر

جمله های آدمهای معروف درباره سفر

 

تا زمانی که شهامت جدا شدن از ساحل را نداشته باشید، موفق به عبور از اقیانوس نخواهید شد. (کریستف کلمب)

یک بار در طول سال به جاهای جدیدی بروید که پیش از آن نرفته اید. (دالائی لاما)

در سفر شما لال شده و سپس تبدیل به قصه گو خواهید شد. (ابن بطوطه)

مقصد نهائی در سفر، هرگز دیدن مکانی خاص نیست بلکه سفر راهی برای دیدن همه چیزها محسوب می شود. (هنری میلر)

دنیا مانند یک کتاب است و کسانی که به سفر نرفته اند، تنها یک صفحه آن را خوانده اند.(سنت آگوستین)

به من نگو چگونه تحصیل کرده ای، بلکه برایم توضیح بده چه اندازه به سفر رفته ای؟ (حضرت محمد ص)

سفر تا زمانی که خودت را پشت سر باقی نگذاری، ماجراجویی محسوب نمی شود. (مارتی رابین)

سفر باعث می شود تا دریابی چقدر در جهان ناچیز هستی و چه جای کوچکی را در جهان اشغال کرده ای. (گوستاو فلوبر)

دورترین سفرها از نخستین گام ها آغاز می شود. (کنفسیوس)

تا می توانی سفر کن؛ به دورترین مقصدی که می توانی و در طولانی ترین زمان ممکن. (لورن متزلر)

ما چون دیوانگان سرگردانیم و برای کاملتر شدن، سفر می کنیم. (هیلاری بلوک)

هر سفر تقدیری مخفی در خود پنهان کرده است که مسافر از آن بی خبر است.(مارتین بوبر)

۱] “You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.” – Christopher Columbus

۲] “Once a year, go some place you’ve never been before.” – Dalai Lama

۳] “Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.” – Ibn Battuta

۴] “One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.” – Henry Miller

۵] “The world is a book and those who do not travel read only one page.” – St. Augustine

۶] “Don’t tell me how educated you are, tell me how much you have traveled.” – Mohammed

۷] “Travel doesn’t become adventure until you leave yourself behind.”- Marty Rubin

۸] “Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.” – Gustave Flaubert

۹] “A journey of a thousand miles begins with a single step.” – Confucius

۱۰] “Travel as much as you can, as far as you can, as long as you can.” – Lauren Metzler

۱۱] “We wander for Distraction but we travel for Fulfillment.” – Hilaire Belloc

۱۲] “All journeys have secret destinations of which the traveler is unaware.” – Martin Buber

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *