رضا گریلی

رضا گریلی

رضا گریلی( زاده ۱۳۳۴ تهران) رئیس هیئت مدیره سفیران هشتم طوس

آغاز فعالیت او در این عرصه به اواخر دهه ۵۰ برمیگردد ، در ابتدای این مسیر دشوار او با گذراندن مشکلات گردشگری و توریستی در زمانجنگ توانست نامی برای خود بعنوان خادم بیت الله الحرام دست و پا کند و پس از کسب تجارب فراوان به عنوان مدیر نمونه ی در این عرصه از او یاد میشود.

خدمات شایان ذکر او بقدری است که مسافرین سال های اخیر از آغاز تا کنون از او به نیکی یاد میکنند.

هماهنگی خدمات و مدیریت بیش از صدها هزار نفر در تورهای عتبات عالیات و حج عمره و تمتع از تجربیات موفق او در این سال ها میباشد.

او با بیش از چهار دهه فعالیت در این عرصه ، در حال حاضر ریاست هیئت مدیره ی سفیران هشتم طوس را برعهده دارد و سعی در انتقال تجارب خود به نیروهای جوان این مرز و بوم مینماید.