محمد حسین گریلی

محمد حسین گریلی

محمد حسین گریلی

محمد حسین گریلی( زاده ۱۳۶۴ تهران) مدیرعامل سفیران هشتم طوس

آغاز فعالیت این مدیر جوان ولی باتجربه در این عرصه همانند هم نسل هایش از دوران جوانی میباشد.

او پس از کسب تجارب زیاد در اجرای تورهای عتبات عالیات بصورت گروه های زمینی و هوایی در اوایل دهه ۸۰ و همچنین گروه های حج عمره و تمتع بمدت های طولانی حال مدیرعامل سفیران هشتم طوس میباشد.

او با بهره گیری از این تجارب در حال حاضر اقدام به اجرای تورهای ورودی از کشور لبنان نموده و در این امر گرانقدر نیز موفق بوده است.

از افتخارات او میتوان به کسب تقدیرنامه از شرکت اکسپرتوس لبنان برای اجرای تورهای ورودی نامبرد.