مریم گریلی

مریم گریلی

مریم گریلی مدیرفنی سفیران هشتم طوس

او با کسب مدارج عالی و رده ی ممتاز در سی و هفتمین دوره آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی ،مدیریت فنی این شرکت را پذیرفته است.

از دیگر توانمندی هایش میتوان صحبت کردن به ۴ زبان زنده دنیا و همچنین مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزش او اشاره کرد.