بلیط سیستمی

بلیط سیستمی همان پروازهای برنامه ریزی شده و منظمی است که توسط ایرلاین ها برای دوره طولانی مدت تنظیم می شود. سیستم تمام شرکت های هواپیمایی به صورت سیستم های یکپارچه بلیط پروازهای خود را بفروش میرسانند و پروازهای سیستمی داخلی و خارجی را به صورت انحصاری در اختیار خدمات مسافرتی و نمایندگی های مربوطه قرار می دهند.

چند باور غلط درباره هواپیما

برخی افراد هستند که از پرواز کردن با هواپیما می ترسند و برخی هم برای توجیح کردن ترس از پرواز شایعه های را در مورد هواپیما بین مردم ایجاد می کنند، حال این باورهای غلط درباره هواپیما وجود دارند یا ساخته شده اند که ما  در این مقاله سعی داریم به برخی از باورهای غلط در ارتباط با هواپیما بپردازیم