هواپیمایی آتا✈

شرکت هواپیمایی آتا با تصویب هیئت دولت، در سال ۱۳۸۷، به عنوان شانزدهمین ایرلاین کشور در تبریز تاسیس شد. تاسیس این ایرلاین در مرکزیت شهر تبریز و با مشارکت دولت و گروه اقتصادی دریک، به قدری موجب رونق تجاری و اقتصادی این شهر گردید که هم اکنون آتا به آینه تمام نمای آذربایجان بدل گشته است.

هواپیمایی قشم✈

شرکت هواپیمایی قشم، یکی از ایرلاین های دولتی ایران است که فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ با اجاره نمودن هواپیما، تحت عنوان «شرکت هواپیمایی فراز قشم» آغاز کرد.
جالب است بدانید یکی از هواپیماهای ایرباس آ-۳۰۰-۶۰۰ این شرکت، به شماره ثبت EP-FQM، به عنوان هواپیمای اختصاصی باشگاه پرسپولیس تهران شناخته می شود.

هواپیمایی ایران ایر✈

نخستین شرکت هواپیمایی ایرانی که در سال ۱۳۴۰ تاسیس گشت، شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) بود که تا سال ۱۳۶۰ نیز به همین نام خوانده می شد. بعدها و با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نام این شرکت به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت؛ با این وجود نام بین المللی آن همچنان بی تغییر و همان ایران ایر باقی ماند.

Fwd: [سفیران هشتم طوس] ن

Sent= from my iPhone =F0=9F=93=B1 Begin forwarded message: From: WordPress <wordpress@safiran8toos.com>Da= te: July 24, 2018 at 5:20:52 PM GMT+4:30To: amir.1125@yahoo.comSubject: [=D8=B3=D9= =۸۱=DB=8C=D8=B1=D8=A7=D9=86 =D9=87=D8=B4=D8=AA=D9=85 =D8=B7=D9=88=D8=B3] =D9= =۸۶=D8=B8=D8=A7=D8=B1=D8=AA =DA=A9=D9=86=DB=8C=D8=AF: “=D9=81=D8=B1=D8=B3=D8= =AA =DA=A9=D9=84=D8=A7=D8=B3…

Fwd: [سفیران هشتم طوس] ن

Sent= from my iPhone =F0=9F=93=B1 Begin forwarded message: From: WordPress <wordpress@safiran8toos.com>Da= te: July 24, 2018 at 5:20:52 PM GMT+4:30To: amir.1125@yahoo.comSubject: [=D8=B3=D9= =۸۱=DB=8C=D8=B1=D8=A7=D9=86 =D9=87=D8=B4=D8=AA=D9=85 =D8=B7=D9=88=D8=B3] =D9= =۸۶=D8=B8=D8=A7=D8=B1=D8=AA =DA=A9=D9=86=DB=8C=D8=AF: “=D9=81=D8=B1=D8=B3=D8= =AA =DA=A9=D9=84=D8=A7=D8=B3…

Fwd: [سفیران هشتم طوس] ن

Sent= from my iPhone =F0=9F=93=B1 Begin forwarded message: From: WordPress <wordpress@safiran8toos.com>Da= te: July 24, 2018 at 5:20:52 PM GMT+4:30To: amir.1125@yahoo.comSubject: [=D8=B3=D9= =۸۱=DB=8C=D8=B1=D8=A7=D9=86 =D9=87=D8=B4=D8=AA=D9=85 =D8=B7=D9=88=D8=B3] =D9= =۸۶=D8=B8=D8=A7=D8=B1=D8=AA =DA=A9=D9=86=DB=8C=D8=AF: “=D9=81=D8=B1=D8=B3=D8= =AA =DA=A9=D9=84=D8=A7=D8=B3…

Fwd: [سفیران هشتم طوس] ن

Sent= from my iPhone =F0=9F=93=B1 Begin forwarded message: From: WordPress <wordpress@safiran8toos.com>Da= te: July 24, 2018 at 5:16:11 PM GMT+4:30To: amir.1125@yahoo.comSubject: [=D8=B3=D9= =۸۱=DB=8C=D8=B1=D8=A7=D9=86 =D9=87=D8=B4=D8=AA=D9=85 =D8=B7=D9=88=D8=B3] =D9= =۸۶=D8=B8=D8=A7=D8=B1=D8=AA =DA=A9=D9=86=DB=8C=D8=AF: “=D8=A7=DA=A9=D9=88=D9= =۸۶=D9=88=D9=85=DB=8C =DA=86=DB=8C=D8=B3=D8=AA=D8=9F”…